Početna - Info Turističke oznake
Turističke oznake

 

1/1 - Jednokrevetna soba

1/2 - Dvokrevetna soba

1/2+1 - Dvokrevetna soba sa jednim pomoćnim ležajem

1/2+2 - Dvokrevetna soba sa dva pomoćna ležaja

1/3 - Trokrevetna soba

ADL (Adult) - Oznaka za odraslu osobu

AIEST (International Association Of Scientific Experts in Tourism) - Udruženje međunarodnih naučnih eksperata za turizam, Sent Galen

AIPC (International Association Of Congress Centres) - Međunarodna asocijacija kongresnih centara, Brisel

AL (All inclusive) - Sve uključeno u uslugu

APP - Apartman

AP TAX - Aerodromska taksa

BTO - Oznaka za boravišnu taksu

CENORT - Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma, Beograd

CHD (Child) - Oznaka za dete (od godinu dana do 12 godina starosti)

ERA (European Regions Airline Association) - Evropska regionalna asocijacija Avio prevoznika

ETC (European Travel Commission) - Evropska turistička komisija, Brisel

G/V (Garden view) - Pogled iz sobe na vrt

HORES - Udruženje hotelijera i restoratera Srbije, Beograd

HOTREC - (Hotels, Restaurants & Cafes in Europe) - Evropsko hotelijersko udruženje, Brisel

IAPCO (International Association Of Professional Congress Organisers) - Međunarodna asocijacija profesionalnih organizatora kongresa, Cirih

IATA (International Air Transport Association) - Međunarodna asocijacija avio kompanija, Montreal i Ženeva

IATM (International Association Of Tour Managers) - Međunarodna asocijacija tour menadžera, London

ICCA (International Congress And Convention Association) - Međunarodna asocijacija kongresa i konvencija, Amsterdam

IH&RA (International Hotel And Restaurant Association) - Međunarodna Asocijacija hotelijera i restoratera, Ženeva

INF (Infant) - Oznaka za bebu (do godinu dana starosti)

IMEX (The Worldwide Exhibition for incentive travel, meetings and events) - Međunarodni sajam za podsticajna putovanja, sastanke i događaje

ITB (Internationale Tourismus Borse) - Međunarodna turistička berza, Berlin

I/V (Inland view) - Pogled iz sobe na okruženje hotela

MAB (Man And Biosphere) - Program čovek i biosfera

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) - Sastanci, podsticajna putovanja, konferencije, događaji: Sinonim za kongresni turizam

M/V (Mountain view) - Pogled iz sobe na planinu ili planinski venac

NA - Najam (najčešće se koristi za zakup apartmana)

ND (BB) - Noćenje sa doručkom (bed and breakfast)

OAG (Offical Airline Ways) - Službeni vodič avio-kompanije

PAX - Ukupan broj odrasliih osoba (ADL) i dece (CHD) koji koriste određenu uslugu

P (FB) - Pun pansion (full board)

PP (HB) - Polupansion (half board)

P/V (Pool view) - Pogled iz sobe na bazen

S/V (Sea view) - Pogled iz sobe na more

S S/V (Side Sea view) - Bočni pogled na more

TOS - Turistička organizacija Srbije, Beograd

TOV - Turistička organizacija Vojvodine, Novi Sad

TRSF - Oznaka za transfer (OW TRSF - "One way transfer" - transfer u jednom pravcu i RT TRSF - "Return transfer" - povratni transfer)

UFTAA (Universal Federation Of Travel Agents Associations) - Federacija asocijacija turističkih agenata, Monako

UNWTO (World Tourism Organisation) - Svetska turistička organizacija, Madrid

UTVS - Udruženje turističkih vodiča Srbije, Beograd

YUTA - Nacionalna asocijacija turističkih agencija, Beograd

WATA (World Association Of Travel Agencies) - Svetska asocijacija turističkih agencija, Ženeva

WTM (World Travel Market) - Svetski turistički sajam, London

WTT (World Time Table) - Svetski red letenja

WTTC (World Travel And Tourism Council) - Svetski savet za putovanja i turizam, London